Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. 78. Rocznica Powrotu Polskości na Pomorze

78. Rocznica Powrotu Polskości na Pomorze

3 marca 1945 roku stoczono bitwę o miasto Czaplinek. Ta data, zapewne nieznana dla mieszkańców innych regionów geograficznych, dla osób z Czaplinka i okolic stanowi jedną z kluczowych dla budowania historii oraz kształtowania tożsamości. Działania organizowane przez Pułk Piechoty z 1 Armii Wojska Polskiego z niemieckimi oddziałami broniącymi miasta w czasie walk o przełamanie Wału Pomorskiego przyniosły po dwóch godzinach starć zwycięstwo – Czaplinek został zdobyty.

W Czaplinku, na cmentarzu komunalnym, pochowano 22 poległych oraz zbudowano pomnik. Po dziś jest to miejsce symboliczne – dowodzi waleczności, honoru i umiłowania ojczyzny.

Uczniowie Zespołu Szkół współorganizowali tegoroczne obchody, tym samy pokazali, że również dla młodzieży ważna jest świadomość i prawda historyczna, które budują podmiotowość. Zaproponowany montaż słowno-muzyczny, stanowił poetycko-filozoficzną refleksję na temat istoty ojczyzny – tej dużej i tej małej w życiu obywatela.

Część artystyczną otworzył Wojciech Szyszczakiewicz przygotowanym specjalnie na tę okazję utworem lirycznym pod tytułem Ojczyzna. W nostalgiczny nastrój wprowadziła słuchaczy Diana Cieślik, która wykonała pełną emocji pieśń Taki kraj. Wystąpienia recytatorów przeplatane były refleksyjnymi komentarzami poświęconymi idei ojczyzny w życiu człowieka, miłości, prawdzie dziejowej, a także honorowi, dumie i tożsamości. W rolę prowadzących uroczystość wcieliły się Aleksandra Komorowska oraz Weronika Stefanik.

Zuzanna Boderek oraz Aleksandra Sieniawska zaprezentowały publiczności piosenkę Marka Grechuty zatytułowaną Ojczyzna. Nikola Michalczyszyn przybliżyła Gawendę o miłości ziemi ojczystej Wisławy Szymborskiej oraz Ziemię rodzinną Władysława Bełzy, natomiast Jarmina Łuczyńska Pieśń o domu Marii Konopnickiej. Dopełnienie stanowiły dwa filmiki. Jeden obrazujący historię i krajobrazy Czaplinka, opatrzony sentencjami z motywem ojczyzny; drugi, przygotowany przez uczniów, był zbiorem refleksji młodych ludzi na temat domu i samego Czaplinka jako miejsca ich życia. Zwieńczeniem był występ Diany Cieślik, która zagrała na pianinie dzieła Fryderyka Chopina. Swoimi refleksjami z zebranymi podzielił się Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Zbigniew Dudor oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Czaplinku – Małgorzata Głodek.

Zdobycie Czaplinka przypomina nam, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości, jak ważna jest historia, pamięć i tożsamość. Wyrzec się tych kategorii, to stracić podmiotowość, porzucić swoje „ja”. Obecność w Czaplineckim Ośrodku Kultury była dowodem, że pamiętamy i rozumiemy, symbolicznym potwierdzeniem opowiedzenia się za suwerennością, hołdem dla tych, którzy wolność pozostawili nam w spuściźnie nie tylko jako prawo, ale i obowiązek jej obrony. I my to prawo respektujemy.

Tekst: Agnieszka Skonieczna

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych