Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

 1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaplinku informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia: 

 • oryginału świadectwa dojrzałości (od 2005 r. świadectwa dojrzałości/maturalne wydaje Centralna Komisja Egzaminacyjna),
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej

(Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Branżowej Szkoły I Stopnia)

w celu uzyskania duplikatu ww. dokumentów należy dokonać wpłaty 26 zł na podany poniżej rachunek bankowy, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata:

PKO BP S.A. 82 1020 2847 0000 1902 0009 6214

W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj dokumentu:
  – duplikat świadectwa dojrzałości,
  – duplikat świadectwa ukończenia szkoły

np. „Joanna Kowalska, duplikat świadectwa dojrzałości”

Jednocześnie należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora Zespołu Szkół w Czaplinku z wnioskiem o wydanie duplikatu na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając  do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty. Wniosek należy wypełnić czytelnie, pamiętając o wskazaniu powodu wydania duplikatu (utrata, zniszczenie), a także składając podpisy pod wnioskiem i oświadczeniem.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych