Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

Nauczyciel jest przechodniem pytanym o drogę, czyli kimś, kto może udzielać jedynie wskazówek.
O tym jak i gdzie dojść – musi zdecydować sam uczeń.

George Bernard Shaw

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
W CZAPLINKU

mgr Małgorzata Głodek

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
W CZAPLINKU

mgr Wioletta Cylkowska

     Zespół Szkół w Czaplinku jest szkołą dla uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym oraz moralnym. Ważna jest dla nas życzliwa, przyjazna atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji. Zmierzamy do wychowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą, człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy.

     Zakładamy wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym Absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia, rodzicom – zadowolenie, nauczycielom – satysfakcję. Pragniemy zapewniać w szkole warunki sprzyjające wzrastaniu młodych w miłości do rodziny oraz małej i wielkiej ojczyzny; uczyć dialogu, tolerancji i odkrywania sensu życia. Zależy nam na budowaniu w uczniach poczucia wiary w siebie i swoje możliwości, doskonaleniu umiejętności obrony swoich praw i poglądów, odwagi cywilnej, kształceniu wrażliwości uczuciowej, pracy na rzecz drugiego człowieka, rozwijaniu solidarności, chęci pomagania, zrozumienia innych, przyjaźni.

  1. Home
  2. /
  3. Dyrekcja
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych