Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Pedagog

Pedagog

Witajcie,  nazywam  się  Agnieszka Wiśniewska i  pełnię  w  Zespole  Szkół  w Czaplinku  funkcję  pedagoga  szkolnego. Zapraszam  do  współpracy  oraz  spotkań.

Zastaniesz mnie:

Poniedziałek:10.45 - 13.20 ul. Parkowa 2 , 13.25 - 15.10 ul. Grunwaldzka 1
Wtorek: 8.55 - 14.15 ul. Grunwaldzka 1
Środa - 8.55 - 13.20 ul. Parkowa 2
Czwartek - 8.55 - 11.30 ul. Grunwaldzka 1
Piątek - 9.50 - 12.25 ul. Grunwaldzka 1
 
Zasady  obowiązujące pedagoga szkolnego:
  • Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
  • Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim osobę, do której mogą się zwrócić w każdej sprawie.
  • Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
  • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów. 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych