Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. „Młodzieży Czytanie”

„Młodzieży Czytanie”

16 listopada 2021 r. w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie odbyła się V edycja Narodowego „Czytania młodzieży”. Uczniowie Zespołu Szkół w Czaplinku zaprezentowali fragment sceny V „Moralności Pani Dulskiej”:

Jarmina Łuczyńska jako Dulska

Zuzanna Kopciuch – Mela

Nikola Cichocka  – Hesia

Maciej Jasiński – Zbyszko.

Podkreślić należy, że utwór Gabrieli Zapolskiej piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdziemy w nim zaś uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Jak napisał Prezydent RP Andrzej Duda „sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.

#MłodzieżyCzytanie

#DelegaturaKuratoriumOświatywKoszlainie

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych