Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Pierwsza odsłona portalu edukacja.gov.pl

Pierwsza odsłona portalu edukacja.gov.pl

Edukacja.gov.pl – Edukacja.gov.pl – Portal edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni.
Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego
początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim.

Nowe narzędzie pozwoli uczniom zoptymalizować wyniki wyszukiwania kierunków
studiów i zminimalizować liczbę przeglądanych stron internetowych z ofertą szkół
wyższych. Z poziomu platformy uczniowie będą mogli za pomocą zamieszczonych na
kartach uczelni i kierunków studiów linków do stron uczelni i rekrutacji zapoznać się
z pełną ofertą podmiotów i szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok akademicki
2024/2025 a także z ekonomicznymi losami absolwentów poszczególnych kierunków
studiów.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych