Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Stypendium naukowe dla uczennic z Technikum

Stypendium naukowe dla uczennic z Technikum

W ramach realizacji

projektu RPZP.08.06.00-32-K061/17 pn. „Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób dorosłych na obszarze powiatów: drawskiego i łobeskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

uczennice Technikum w Zespole Szkół w Czaplinku otrzymują stypendium naukowe:

Marta Guzowska

Nikola Harasimiuk

Natalia Lewandowska

GRATULUJEMY!!!

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych