Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. W podróży do Hiszpanii

W podróży do Hiszpanii

10.02.2023 r. w Zespole Szkół w Czaplinku odbył się Dzień Hiszpański. Wydarzenie miało na celu: promocję kultury, tańca, zabytków, kuchni hiszpańskiej, popularyzację projektu Erasmus +, który w tym roku będzie realizowany dla uczniów Technikum, a także wspólną zabawę i integrację uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Czaplinku.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono klasy VII i VIII Szkół Podstawowych z Czaplinka i Broczyna. Uczniowie przygotowali plakaty, materiały o hiszpańskiej kulturze i sztuce. W salach odbyły się m.in. prezentacja zabytków UNESCO, nauka języka hiszpańskiego, zagadki i ciekawostki o Hiszpanii, zajęcia plastyczne i manualne oraz lekcja o Hiszpanii w języku angielskim. Barwne stroje, rytmy flamenco i przepyszne dania kuchni hiszpańskiej dostarczyły uczestnikom wiele radości i zabawy.

W imieniu organizatorów – nauczycieli ZS Czaplinek: Marty Gańskiej, Hanny Chwiałkowskiej, Małgorzaty Płochockiej, Mirosława Staniszewskiego, Magdaleny Grzyb, Weroniki Pietkiewicz, Andrzeja Pękalskiego serdecznie dziękujemy wszystkim za wspaniale wykorzystany czas i świetną zabawę. Chcemy podziękować za wsparcie finansowe i rzeczowe, za wielkie serce i pomoc w przygotowaniu wydarzenia: 

  • Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku za wsparcie finansowe,
  • Pani Katarzynie Kibitlewskiej – Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji UM Czaplinek za wsparcie rzeczowe,
  • Paniom: Hannie Łodziato, Beacie Florczak za użyczenie nam ubrań i strojów,
  • firmom: Rumpix z Czaplinka, Iras – Ireneusz Gacki, Lifestyle – Krzysztof Branicki za super szybką akcję w poszukiwaniu hiszpańskich strojów.

Szczególne podziękowania kierujemy również do: Pani Uli Pękalskiej za hiszpańską foto-budkę oraz do Jakuba Komincza, absolwenta ZS Czaplinka, który był gościem naszego wydarzenia.

https://fb.watch/iBRqUydh17/

Tekst: Marta Gańska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych